Doç. Dr Sami TEKŞAHİN
Doç. Dr Sami TEKŞAHİN

BENİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Menu
Kapat

Orta Asya Ekonomilerinin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründeki Uluslararası Rekabet Gücü

01 MAYIS 2017
Tekstil ve hazır giyim sektörü Orta Asya ekonomilerinin en önemli sanayi dalını oluşturmakta ve bu sanayi dalı Orta Asya’nın dış ticareti ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Son 15 yılda tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı %67 oranında bir artış göstermiştir. Bugün, Orta Asya ülkeleri birçok tekstil ve hazır giyim ürünlerinin üreticisi ve aynı zamanda ihracatçısıdır. Bu çalışmada Orta Asya ekonomilerinin tekstil ve hazır giyim sektöründeki rekabet gücü analiz edilmiştir. Bu amaçla çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) ve Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler (ASKÜ) indekslerinden yararlanılmıştır. Analiz aşamasında 2001-2014 dönemine ait Uluslararası Ticaret Merkezi’nin verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Orta Asya ülkeleri (Kazakistan hariç) tekstil ve hazır giyim sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptirler. Orta Asya ülkelerinin tekstil ve hazır giyim ürünleri ticaretindeki uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretimde kalite ve tasarıma daha çok önem verilmesi gerekmektedir.