Reklam

Reklam, oluşturulan bir ürün veya hizmetin geniş kitlelere ulaştırılması için yapılan bir duyurudur. Reklamlar çok değişik şekillerde ve mecralarda, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla yapılabilmektedir. Kimi zaman görsel medya, kimi zaman da yazılı basında yer alan reklamlar gibi. Günümüzde hızla artan online reklamcılık ise reklam anlayışına tam anlamıyla yeni bir nefes ve bakış açısı getirmiştir. Gelecek çağın reklam anlayışında da hiç şüphe yoktur ki online reklamcılık en büyük paya sahip olacaktır. Reklam maliyetlerine gelince, ulaşılmak istenen hedef kitlenin hacmine ve kullanılacak reklam metotlarına göre ücretlendirme de değişmektedir.

Reklam iş dünyasının olmazsa olmaz enstrümanıdır. Reklamlar olmasaydı firmalar ürettikleri ürün veya hizmetleri insanlara ulaştıramazlardı. Reklam yaptırmak ve reklama harcanan para bir gider kaleminden daha çok aslında bir yatırım kalemidir. Bu yatırım işinize yaptığınız değerli ve geri dönüşümü olan bir harcamadır.

Firmamız reklam ve tanıtım hizmetleri alanında online reklamcılık kanallarıyla hizmet vermektedir.

Başlıca reklam çalışmalarımızı kısaca sıralamamız gerekirse:

Bize ulaşmak için;

Email: info@simetriks.com, gokhan@simetriks.com

Tel:0212 220 60 85

Gsm: 0555 599 87 14

 
   
 

 

 

 

 

 Haberler