Medikal Hukuk

Hekim ve diğer sağlık personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklı tazminat ve ceza hukukuna ilişkin davalar, hekim ve hasta hakları, özel sağlık kuruluşlarının çalışma biçimlerine göre analiz ve her kuruluşa özgün avukatlık hizmeti, sistematik danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması.

Hekim ve diğer sağlık personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklı tazminat ve ceza hukukuna ilişkin davalar, hekim ve hasta hakları, özel sağlık kuruluşlarının çalışma biçimlerine göre analiz ve her kuruluşa özgün avukatlık hizmeti, sistematik danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması.

Hekim ve diğer sağlık personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklı tazminat ve ceza hukukuna ilişkin davalar, hekim ve hasta hakları, özel sağlık kuruluşlarının çalışma biçimlerine göre analiz ve her kuruluşa özgün avukatlık hizmeti, sistematik danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması.