PROJE AÇIKLAMASI

Kategori: Hastane

Konum: Kütahya, Türkiye

Kapsam: Uygulama Projesi

İşveren: Sağlık Bakanlığı

İnşaat alanı:  134.326 m²

Yatak sayısı: 500

Kısa tanım:

  • Kütahya PPP Hastanesi'nin tasarımında, arsa ve şehir planlama hedefleriyle uyumlu, medikal anlamda yeterli; hastalar, aileler ve personelin ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı tasarlamak hedeflenmiştir. Bu ana amaçlar etrafındaki uygulama projesi, teknolojiye karşı esnek ve uyarlanabilir bir yapıyı, tüm disiplinler ile uyum içinde ortaya çıkarmıştır. Klinik hizmet ve programların en iyi şekilde tanımlanmasının yanı sıra, idare tarafından öngörülen tasarım konsepti ve şartnameler göz önünde bulundurulmuştur. İşlevsel verimliliği kaybetmeden, modüler bir yapım stratejisi izlenmiştir. Şehir hastanelerinin birçok birimi bir arada bulundurması sebebiyle ortaya çıkan yürüme mesafeleri uzunluğu, Kütahya Şehir Hastanesi’nde özellikle dikkat edilen bir unsur olmuş ve yürüme mesafeleri minimumda tutulmaya çalışılmıştır. Günışığından maksimumda fayda sağlayan iç mekânlar ve erişilebilir yeşil dış mekânları olan bir yapı tasarlanmıştır.
  • “Kütahya Şehir Hastanesi” olarak da adlandırılan yapı, kamu ve özel iş birliği yönetimi için tasarlanmıştır. İşletme verimliliğinin sağlanması tasarım kriterlerindendir. 
  • Hastane, bir ana bina, iki akut bakım kulesi ve bir teknik servis binasından oluşur. Toplam 500 yatak, 152 poliklinik ve 18 ameliyathaneye sahiptir.