İşletme ve Bakım

Current Construction, Enerji Santralleri’nin işletme ve bakımı konularında sahip olduğu personel, kaynaklar, deneyim ve uzmanlıkla ve özel bilgi birikimiyle, Enerji Santralleri’nin işletme ve bakımı için gereken Hizmetleri verir ve sunar.

Bununla sınırlı kalmaksızın ve fakat ruhsat da dahil olmak üzere, ilgili kanunlara ve izinlere; Enerji Santrali’nde kullanılan sarf malzemeleri, yedek parçalar, tesisat, ekipman veya makineler veya bunların parçalarının imalatçılarının öngördüğü ve bu sarf malzemeleri, yedek parçalar, tesisat, makine veya ekipman veya komponentlerine ilişkin imalatçı garantilerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için uyulması zorunlu olan tüm koşullara uygun bir şekilde ifa eder.

İşletme ve Bakım