PROJE AÇIKLAMASI

Kategori: Hastane

Konum: Denizli, Türkiye

Kapsam: Konsept Geliştirme Projesi

İşveren: Sağlık Bakanlığı

İnşaat alanı:   256.328 m²

Yatak sayısı: 1030

Kısa tanım:

1030 yataklı, Denizli Şehir Hastanesi için daha önce hazırlanmış olan avan proje, TRCON tarafından iyileştirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu süreçte, işveren tarafından verilen programa göre projedeki eksiklikler saptanmıştır. Eksik ve yanlışların belirlenmesi sürecinden sonra, kolay erişilebilir, etkin kullanılabilir ve bütün ihtiyaçlara cevap verebilen bir hastane yapabilmek adına gerekli bütün düzenlemeler titizlikle yapılmıştır.  Sorunlar giderilmiş, mevcut projeye ek olarak iç mimari projesi hazırlanmış ve cephe iyileştirilmiştir. Yapılan iyileştirme, projenin eski hali ile karşılaştırılarak ihale süreci için raporlar geliştirilmiştir. Yapılacak yatırımın sürdürülebilirliği için gerekli fizibilite raporları hazırlanmıştır.