PROJE AÇIKLAMASI

Kategori: Hastane

Konum: Aydın, Türkiye

Kapsam: Konsept Geliştirme Projesi

İşveren: Sağlık Bakanlığı

İnşaat alanı:   237.657 m²

Yatak sayısı: 800

Kısa tanım:

800 yataklı Aydın Şehir Hastanesi için daha önce hazırlanan avan proje, TRCON tasarım ekibi tarafından iyileştirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu iyileştirme yapılırken, vaziyet planındaki önemli aksamalar giderilmiş; teknik servis binası daha işler bir mekânsal hacme sahip olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. İhtiyaç programında verilen departmanlar, oda sayıları ve metrekareler kontrol edilerek; proje işverenin isteğine birebir uygun hale getirilmiştir. Bu çalışma sırasında, geçmiş deneyimlerden yararlanarak iş programındaki eksikler de saptanmıştır. Yapılan bütün bu çalışma, ihale için detaylı olarak raporlanmış; teknik şartnameler hazırlanmıştır.