PROJE AÇIKLAMASI

Kategori: Konut

Konum: Hartum, Sudan

Kapsam: Avan proje

İşverenin talebi ile birbirleri ile ilişkili 5 ayrı villa tasarlanmıştır. Bu yapı, klasik ve modern mimarinin bir hibriti olarak yorumlanabilir: heybetli anıtsallığında klasik,  fonksiyonelliği ve peyzaj üzerinde hüküm süren saçağı ile modern bir duruş sergilemektedir. Doğa ve su öğesi ile bütünleşen tasarım ziyaretçilerde yarattığı ihtişamda kullanılan farklı ölçekler konutta düalite yaratmıştır.