Prensiplerimiz


İşimiz ve sosyal eğitim eylemimiz çocukların ve ailelerinin daha mutlu olmasını amaçlamaktadır. Temel ilkelerimiz şunlardır:

 

Bütünleşme Prensibi

"Beden, zihin ve ruh"

Biz okul öncesi öğrenim sürecini, dünyaya; aktif, sosyal, anlamlı ve duygusal bulgularla dâhil olma süreci olarak görüyoruz. Bu nedenle çok çeşitli etkinlikleri çocukların günlük hayatlarına eşit şekilde yayarak  tasarlıyoruz. Bu amaçla, bize güvenilerek emanet edilen çocukların eğitimi ve öğrenimi anaokulunun günlük yaşamı ile sınırlı değildir, ebeveynler ile etkin bir işbirliği içerisinde bulunuyoruz.

 

Aktiflik Prensibi

"Düşünerek aktif olma"

Bizzat aktif olmak suretiyle çocukların kendi kendilerini eğitmelerini ve bizzat eylemde bulunarak dünyayı kavramalarını sağlamak suretiyle ön koşulları hazırlıyoruz.

Okul öncesi eğitim döneminde çocuğun kendini en iyi ifade ettiği araç olan “oyun” ile yaşamı sahiplenmesi çok önemlidir. Bundan dolayı da günlük yaşamında buna özel bir önem veriyoruz.

"Bu dönemdeki oyun sadece oyun oynamak değildir, daha ziyade çocuk gelişiminin en yüksek seviyesidir; bunun yüksek bir ciddiyeti ve derin bir anlamı vardır; bakımını ve beslenmesini anne yapar, korunmasını ve esirgenmesini baba sağlar!"

 

Bağlılık Prensibi

Biz anaokullarımızda eğitmenler ile çocuk arasında açık ve güvenilir bir iletişimin oluşmasını sağlıyoruz. Böylece her çocuk; her durumda anlayışlı, sabit bir partnere sahip olmanın güvencesine sahiptir. Bunun sayesinde çocuğa, kendi sosyal yönlenmesi için gerek duyduğu güveni, duygusal deneyimini kazandırıyoruz.

 

Karşılıklı Tanıma Prensibi

Bu prensip, her insana bireysel kişiliğinde saygı göstermeyi, bizim için temel kavramımızı ifade etmektedir. Bu husus, hem çocuklar ve ebeveynler hem de meslektaşlarımız arasında geçerlidir.

 

Katılım Prensibi

Biz tüm çocukların anaokulundaki yaşamlarını birlikte belirleyebilmelerine ve yaşlarına uygun olarak demokratik tasarım olanaklarına aktif olarak katılabilmelerine büyük önem veriyoruz.