Eğitim Sistemimiz


Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişiminin %70 inin 0-6 yaş arasında tamamlandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Erken çocukluk döneminde eğitim alan çocuklar almayanlardan %100 daha hızlı öğrenmekte ve bu öğrenme hızı bütün yaşam boyu devam etmektedir.  Küçük Eller Anaokullarında bu bilinç ile çocuklarımızın doğuştan gelen zeka, yaratıcılık, araştırma, merak gibi özelliklerini geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. Çocuklarımızın ilgi alanlarına, gündelik yaşamda karşılaştıkları problemlere veya meraklarına göre proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla çocuklarımız uygun öğrenme ortamlarında, yaparak ve yaşayarak öğrenme yollarını öğrenerek kendilerine güven duygusunu geliştirerek bilişsel, sosyal ve psikomotor gelişimlerini gerçekleştirirler. Aynı amaçlarla İngilizce eğitimine de önem veren Küçük Eller Anaokullarında çocuklarımızın  doğru ve etkin İngilizce eğitimi almaları sağlanmaktadır. Ayrıca drama , sportif beceri etkinlikleri ve müzik orff ve görsel sanatlar diğer  branş derslerimizdir.

Dünyada erken çocukluk döneminde takip edilen eğitim yaklaşımları arasında, gelişmiş birçok ülkede de benimsenen, bizim eğitim anlayışımıza da yakınlık gösteren Reggio Emilia Eğitim yaklaşımını kendi kültürümüze uyarlayarak, doğa bilinci gelişmiş, yaratıcılıkları desteklenmiş, estetik bakış açısı kazanmış, bilimsel düşünebilen, kendi kültürel değerlerine bağlı, dünya insanı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla  eğitim ve etkinlikler için uygun  araç gereçlerle donatılmış 9 farklı atölyede proje tabanlı bir eğitim sistemi uygulanmaktadır.